Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00179109/01 „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-5.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-05-2022 14:26:00
Placing offers : 07-06-2022 12:00:00
Offers opening : 07-06-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP - ochrona.pdf pdf 96.14 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
SWZ-Usługi ochrony osób i mienia przy ul. Dabrowskiego 23 w Katowicach.pdf pdf 1091.65 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1a i1b do FORMULARZA OFERTY-Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.docx docx 25.05 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do FORMULARZA OFERTY-Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 22.18 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do FORMULARZA OFERTY-Wykaz osób do punktacji.docx docx 15.99 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 17.95 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-Projekt umowy.docx docx 50.74 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załączniki nr 4-6 do FORMULARZA OFERTY-Wykaz usług osób urządzeń na wezwanie.docx docx 23.4 2022-05-26 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ.docx docx 32.88 2022-05-26 15:01:17 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-FORMULARZ OFERTY.docx docx 32.03 2022-05-26 15:09:22 Proceeding
Zmiana ogłoszenia w BZP - Zmiana SWZ i terminu składania ofert.pdf pdf 48.32 2022-06-02 10:52:42 Proceeding
Zmieniony SWZ-Usługi ochrony osób i mienia przy ul. Dabrowskiego 23 w Katowicach.doc doc 428 2022-06-02 15:26:17 Proceeding
Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ.docx docx 33.15 2022-06-02 15:26:17 Proceeding
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ-FORMULARZ OFERTY.docx docx 32.17 2022-06-02 15:26:17 Proceeding
Zmieniony Załącznik nr 3 do FORMULARZA OFERTY-Wykaz osób do punktacji.docx docx 16.59 2022-06-02 15:26:17 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 497.86 2022-06-02 10:49:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert - TP-5.2022.pdf pdf 446.26 2022-06-07 14:06:40 Public message
Informacja o wyborze - strona postępowania.pdf pdf 726.95 2022-07-15 15:12:02 Public message

Announcements

2022-07-15 15:12 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu TP-5.2022.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-07 14:06 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-07 12:00 Buyer message Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia zostało w terminie od 15.06.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę 183.885,00 zł brutto.
2022-06-02 10:49 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 700