Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.12.2022 „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Gminy Miejskiej Rumia wraz z projektem i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, projektem i budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z prawem opcji”

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta Rumi
Deadlines:
Published : 23-05-2022 10:10:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 135.47 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
Zał._2_JEDZ.zip zip 90.54 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
SWZ_12.pdf pdf 1258.65 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
SWZ_12_załączniki_edytowalne.doc doc 306.5 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
Zał_nr.9_Wzór_umowy.pdf pdf 750.03 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
Załączniki_do_postępowania_ZP.271.12.2022.doc doc 83.5 2022-05-23 10:10:00 Proceeding
Wyjaśnienia_treści_SWZ_1.pdf pdf 371.7 2022-05-26 09:30:17 Public message
Zmiana_treści_SWZ_1.pdf pdf 431.98 2022-06-07 14:33:16 Public message
Wyjaśnienia_treści_SWZ_2.pdf pdf 293.13 2022-06-14 08:56:51 Public message
Załacznik_nr_1_Formularz_oferta_zmieniony.doc doc 227 2022-06-15 12:23:03 Public message
Zmiana_treści_SWZ_2.pdf pdf 473.16 2022-06-15 12:23:03 Public message
Zmiana_treści_SWZ_3.pdf pdf 274.71 2022-06-15 17:24:09 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 298.13 2022-06-24 12:09:37 Public message
Informacja_o_wyborze_Platforma.pdf pdf 299.71 2022-07-08 12:51:40 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf pdf 117.62 2022-07-29 09:36:57 Public message

Announcements

2022-07-29 09:36 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2022-07-08 12:51 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-06-24 12:09 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-21 13:48 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę: 18 747 500,00 zł brutto, w tym:

Gmina Miejska Rumia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę:
18 542 000,00 zł brutto

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę: 21 000,00 zł brutto

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę: 184 500,00 zł brutto
2022-06-15 17:24 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 3

Zmiana_treści_SWZ_3. [...].pdf

2022-06-15 12:23 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 1 oraz zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTA.

Załacznik_nr_1_Formu [...].doc

Zmiana_treści_SWZ_2. [...].pdf

2022-06-14 08:56 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ 2

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

2022-06-07 14:33 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 1

Zmiana_treści_SWZ_1. [...].pdf

2022-05-26 09:30 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ 1.

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1938