Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/D/2022 Zakup autokaru do poboru krwi

Deadlines:
Published : 20-05-2022 12:42:00
Placing offers : 24-06-2022 09:00:00
Offers opening : 24-06-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ AUTOKAR (4).pdf pdf 463.81 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
WZÓR UMOWY Autokar ambulans Zał. 6.pdf pdf 245.24 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
espd-request (6).zip zip 73.69 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
ArkuszAsortymentowy Zał. 2.docx docx 56.77 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofert..docx docx 28.37 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
ogłoszenie UE Autokar.pdf pdf 114.46 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia Autokar.pdf pdf 322.39 2022-05-20 12:42:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.docx docx 58.77 2022-06-15 12:58:34 Public message
WZÓR UMOWY Autokar w ZABUDOWIE- ambulans.docx docx 35.38 2022-06-15 12:58:34 Public message
odpowiedzi autokar pp.pdf pdf 176.31 2022-06-15 12:58:34 Public message
Informacja z otwarcia18_D.pdf pdf 155.32 2022-06-24 11:18:31 Public message

Announcements

2022-06-24 11:18 Małgorzata Luciak Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp Zamawiający informuje, o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania przeznaczy kwotę 4 300 000,00 złotych.
2022-06-15 12:58 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje

opis przedmiotu zamó [...].docx

WZÓR UMOWY Autokar w [...].docx

odpowiedzi autokar p [...].pdf

2022-06-14 14:21 Małgorzata Luciak Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 1019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przedłuż termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 09,00. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2022 r. o godzinie 09,05, jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest związany ofertą , 90 dni od dnia 24 czerwca 2022 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716