Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TPm-38/22 TPm-38/22 Remont tarasu budynku Centrum Stomatologii oraz tarasu budynku Biblioteki Głównej z podziałem na 2 części

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-05-2022 14:20:00
Placing offers : 10-06-2022 10:00:00
Offers opening : 10-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
taras Centrum Stomatologii.pdf pdf 30.32 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
TPm_38_22_SWZ_formularze edytowalne.docx docx 62.57 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ_SOPZ.docx docx 2049.16 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy_Tabela materiałów istotnych.doc doc 50.5 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy_wytyczne.doc doc 69.5 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy_gwarancja.pdf pdf 881.54 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy_Harmonogram prac.docx docx 14.15 2022-05-18 14:20:00 Proceeding
TPm_38_22_SWZ_remont tarasów.BES.pdf pdf 726.62 2022-05-18 14:20:29 Proceeding
TPm_38_22_ogłoszenie.pdf pdf 145.62 2022-05-18 14:20:35 Proceeding
TPm_38_22_zmiana SWZ_wizja.BES.pdf pdf 179.07 2022-05-30 12:29:26 Public message
TPm_38_22_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.43 2022-05-30 12:29:26 Public message
TPm_38_22_odpowiedzi.BES.pdf pdf 181.28 2022-06-01 10:09:33 Public message
TPm_38_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 170.98 2022-06-10 12:26:11 Public message

Announcements

2022-06-10 12:26 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

TPm_38_22_informacja [...].pdf

2022-06-10 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 199998,00 zł brutto
2022-06-01 10:09 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania

TPm_38_22_odpowiedzi [...].pdf

2022-05-30 12:29 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację o wizji i zmianie SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

TPm_38_22_zmiana SWZ [...].pdf

TPm_38_22_ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542