Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZP.IV-241/37/22 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH II

Małgorzata Krzycka
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:46:00
Placing offers : 26-05-2022 09:30:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.84 2022-05-17 13:46:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 483.54 2022-05-17 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 17.35 2022-05-17 13:46:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 53.79 2022-05-17 13:46:06 Proceeding
Wyjasnienia.docx docx 21.05 2022-05-19 14:55:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 115.69 2022-05-26 13:24:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 23.39 2022-06-01 14:46:05 Public message

Announcements

2022-06-01 14:46 Małgorzata Krzycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-05-26 13:24 Małgorzata Krzycka Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:30 Buyer message Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi - 629 425,44 zł brutto.
Zadanie 1 Olej napędowy do tankowania pojazdów-karetek i innych pojazdów- 432 925,56 zł brutto
Zadanie 2 Olej napędowy do tankowania maszyn roboczych- 16 034,28 zł brutto
Zadanie 3 Olej napędowy do ładowania agregatów- 12 025,71 zł brutto
Zadanie 4 Benzyna bezołowiowa 95-14 474,64 zł brutto
Zadanie 5 Olej opałowy grzewczy- 153 965,25 zł brutto
2022-05-19 14:55 Małgorzata Krzycka Wyjaśnienia.

Wyjasnienia.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 237