Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.15.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PRZY UL. SOBIESKIEGO 10A W TCZEWIE W RAMACH ZADAŃ PN.: „TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE” ORAZ „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 16-05-2022 14:41:00
Placing offers : 31-05-2022 09:00:00
Offers opening : 31-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (15) - podpisany.pdf pdf 2340.97 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.29 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 do SWZ.zip zip 87412.28 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 do SWZ.zip zip 6364.19 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.1 do SWZ - Wzór umowy-dot. 1 części zam. (Termomodernizacja...).pdf pdf 1452.25 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.2 do SWZ - Wzór umowy-dot. 2 części zam. (Poprawa jakości kształcenia...).pdf pdf 890.43 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 319.5 2022-05-17 08:15:33 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 61.63 2022-05-18 14:07:26 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ - podpisany.pdf pdf 951.99 2022-05-18 14:07:31 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - podpisany.pdf pdf 803.32 2022-05-31 10:42:16 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - podpisany.pdf pdf 876.45 2022-06-02 14:57:38 Public message

Announcements

2024-01-29 08:43 Beata Kozikowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta.
2022-06-02 14:57 Aleksandra Dering Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-31 10:42 Beata Kozikowska Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.356.223,00 zł, z czego: na część zamówienia nr 1 - 2.860.000,00 zł, na część zamówienia nr 2 - 496.223,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 703