Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/244/EM/22 Usługi konserwacji, przeglądów i napraw aparatury medycznej

Deadlines:
Published : 13-05-2022 14:07:00
Placing offers : 22-06-2022 09:00:00
Offers opening : 22-06-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Zał. 2 Formularz cenowy - konserwacje, naprawy.xls xls 59.5 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
4. Zał. 2 Formularz cenowy - przeglądy.xls xls 57 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
5. Zał. od 3 do 3e Wzory umów i Zał. Nr 7.zip zip 1373.71 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 186.5 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
7. Zał. nr 5 i 6 Oświadczenia.docx docx 15.57 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
8. Zał. nr 8 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
9. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 801.14 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 264.11 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 3431.96 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 35.11 2022-05-13 14:07:00 Proceeding
Formularz cenowy - konserwacje, naprawy - ZMIANA.xls xls 59.5 2022-05-25 09:24:43 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ pdf.pdf pdf 873.35 2022-05-25 09:24:43 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ.pdf pdf 1179.39 2022-05-25 09:24:43 Public message
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 93.9 2022-05-25 09:24:43 Public message
Zał. nr 3d Wzór umowy nr 5 - ZMIANA.pdf pdf 476.17 2022-05-25 09:24:43 Public message
Zał. nr 9 Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust 1 Pzp.docx docx 23.57 2022-05-25 09:24:43 Public message
Zał. nr 10 Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 Pzp.docx docx 19.49 2022-05-25 09:24:43 Public message
Zał. nr 3b Wzór umowy nr 3 - ZMIANA.pdf pdf 329.99 2022-06-10 11:20:01 Public message
Zał. nr 3c Wzór umowy nr 4 - ZMIANA.pdf pdf 423.15 2022-06-10 11:20:01 Public message
Zał. nr 3e Wzór umowy nr 6 - ZMIANA.pdf pdf 434.2 2022-06-10 11:20:01 Public message
Zał. nr 7 Umowa powierzenia przetwarzania....pdf pdf 599.53 2022-06-10 11:20:01 Public message
Formularz cenowy - konserwacje, naprawy - ZMIANA II.xls xls 60 2022-06-10 11:20:01 Public message
Formularz cenowy - przeglądy ZMIANA.xls xls 57.5 2022-06-10 11:20:01 Public message
Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ, zmiana terminu pdf.pdf pdf 1209.44 2022-06-10 11:20:01 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ, zmiana terminu.pdf pdf 2279.95 2022-06-10 11:20:01 Public message
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 88.37 2022-06-10 11:20:01 Public message
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy - ZMIANA.docx docx 35.18 2022-06-10 11:20:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.16 2022-06-22 12:49:45 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 186.37 2022-06-22 12:49:45 Public message
Zbiorcze zestawienie zlożonych ofert.pdf pdf 193.57 2022-06-22 12:49:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert pdf.pdf pdf 617.16 2022-06-22 12:49:45 Public message

Announcements

2022-06-22 12:49 Zofia Dombrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-22 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:

Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 36 720,00 zł brutto
Zadanie 2 111 714,34 zł brutto
Zadanie 3 2 376,00 zł brutto
Zadanie 4 38 232,00 zł brutto
Zadanie 5 19 440,00 zł brutto
Zadanie 6 231 768,00 zł brutto
Zadanie 7 1 452 705,84 zł brutto
Zadanie 8 1 555 200,00 zł brutto
Zadanie 9 843 210,00 zł brutto
Zadanie 10 96 012,00 zł brutto
Zadanie 11 108 000,00 zł brutto
RAZEM 4 495 378,18 zł brutto
2022-06-10 11:20 Zofia Dombrowska Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiany SWZ, odpowiedzi na pytania

Zał. nr 3b Wzór umow [...].pdf

Zał. nr 3c Wzór umow [...].pdf

Zał. nr 3e Wzór umow [...].pdf

Zał. nr 7 Umowa powi [...].pdf

Formularz cenowy - k [...].xls

Formularz cenowy - p [...].xls

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Sprostowanie - ogłos [...].pdf

Zał. nr 1 Oferta Wyk [...].docx

2022-05-25 09:24 Elżbieta Borowik Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiany SWZ, odpowiedzi na pytania

Formularz cenowy - k [...].xls

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Sprostowanie - ogłos [...].pdf

Zał. nr 3d Wzór umo [...].pdf

Zał. nr 9 Oświadczen [...].docx

Zał. nr 10 Oświadcze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1082