Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TPm-36/22 (TPm-36/22) dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników: cz. 1 - dygestoria metalowe 3 szt. cz. 2 - dygestoria laminowane 7 szt.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-05-2022 14:42:00
Placing offers : 01-06-2022 10:00:00
Offers opening : 01-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TPm-36_22 -SWZ_podp.pdf pdf 795.56 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
3.1 dygestorium metalowe.zip zip 1959.48 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
3.2 dygestorium laminowane.zip zip 4862.13 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2, 2a i 4 do SWZ edytowalne.docx docx 24.54 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
załącznik nr 5_ośw_wykluczenie_RUS.docx docx 42.89 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 151.7 2022-05-12 14:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37 2022-05-19 10:27:00 Public message
TPm_36_22_odpowiedzi na pytanie i zmiana SWZ_podp.pdf pdf 288.84 2022-05-19 10:27:00 Public message
zmieniony załącznik 3.1.dygestorium metalowe STN.doc doc 1150.5 2022-05-19 10:27:00 Public message
zmieniony załącznik 3.1.dygestorium metalowe.doc doc 1125 2022-05-19 10:27:00 Public message
TPm_36_22_odpowiedzi cz. 2_podp.pdf pdf 337.48 2022-05-20 15:05:23 Public message
ogłoszenie o zmianie SWZ i terminu.pdf pdf 48.33 2022-05-20 15:05:24 Public message
TPm_36_22_odpowiedzi na pytanie 3.BES.pdf pdf 266.13 2022-05-24 09:16:16 Public message
TPm_36_22_odpowiedzi na pytanie 4_podp.pdf pdf 278.66 2022-05-24 12:55:53 Public message
TPm_36_22_odpowiedzi na pytanie 5,6_podp.pdf pdf 339.15 2022-05-26 15:11:24 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 45.25 2022-05-26 15:11:24 Public message
TPm_36_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 222.08 2022-06-01 12:19:03 Public message
TPm-36_22_sprostowanie informacja o kwotach.pdf pdf 205.34 2022-06-02 09:24:14 Public message
TPm_35_22_informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf pdf 120.96 2022-06-24 14:15:31 Public message

Announcements

2022-06-24 14:15 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 Informacja o złożonych ofertach dodatkowych

TPm_35_22_informacja [...].pdf

2022-06-02 09:24 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 Informacja o sprostowaniu komunikatu

TPm-36_22_sprostowan [...].pdf

2022-06-01 12:19 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 informacja z otwarcia ofert

TPm_36_22_informacja [...].pdf

2022-06-01 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : 225 221,14zł, w tym: cz.1 - 83 902,44 zł, cz. 2- 141 318,70 zł.
2022-05-26 15:11 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 zmiana SWZ, terminów oraz odpowiedzi na zapytania

TPm_36_22_odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-24 12:55 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 Odpowiedzi cz.4

TPm_36_22_odpowiedzi [...].pdf

2022-05-24 09:16 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 odpowiedź na zapytanie cz. 3

TPm_36_22_odpowiedzi [...].pdf

2022-05-20 15:05 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 odpowiedzi na zapytania, zmiana SWZ i terminu składania i otwarcia ofert

TPm_36_22_odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-19 10:27 Dział Zamówień Publicznych TPm-36/22 zmiana SWZ i odpowiedzi na zapytania

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

TPm_36_22_odpowiedzi [...].pdf

zmieniony załącznik [...].doc

zmieniony załącznik [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485