Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.261.8.2022 USŁUGA DRUKU I TRANSPORTU 14-STU PUBLIKACJI DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

Deadlines:
Published : 06-05-2022 13:58:00
Placing offers : 16-05-2022 12:00:00
Offers opening : 16-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.7 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
SWZ MNZP 2022.docx docx 88.43 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - 2022 formularz oferty.doc doc 63.5 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 -2022 wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 15.6 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 -2022 - projekt umowy.docx docx 30.98 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 -2022 Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.docx docx 17.24 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.docx docx 23.24 2022-05-06 13:58:00 Proceeding
pytania do SWZ druk 2022.docx docx 16.95 2022-05-12 13:44:20 Public message
SKM_224e22051613310.pdf pdf 246.87 2022-05-16 14:35:20 Public message
SKM_224e22051909511.pdf pdf 513.47 2022-05-19 11:49:12 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_wwwdocxdocx.docx docx 20.43 2022-05-23 09:43:38 Public message
SKM_224e22052407390.pdf pdf 516.36 2022-05-24 08:50:22 Public message

Announcements

2022-05-24 08:50 Katarzyna Berger Informacja o wyborze oferty pn" Usługa druku i transportu 14-stu publikacji dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu"

SKM_224e22052407390. [...].pdf

2022-05-23 09:43 Katarzyna Berger W informacji o wyborze oferty omyłkowo wpisano kwotę oferty firmy Agencja Reklamowa Top 15 170,00 zł.
Kwota właściwa ofert to 213 675, 00 zł.

informacja_o_wyborze [...].docx

2022-05-19 11:49 Katarzyna Berger Informacja o wyborze oferty dotyczy : Usługa druku i transportu 14-stu publikacji dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu.

SKM_224e22051909511. [...].pdf

2022-05-16 14:35 Katarzyna Berger Informacja z otwarcia ofert

SKM_224e22051613310. [...].pdf

2022-05-16 12:00 Buyer message 242000,00
2022-05-12 13:44 Katarzyna Berger Odpowiedzi na pytania Wykonawców

pytania do SWZ druk [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812