Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.26.2022.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Radosław Czyżewski
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 05-05-2022 12:47:00
Placing offers : 17-05-2022 09:00:00
Offers opening : 17-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 178 200 zł (brutto).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ_GPPGR.pdf pdf 1241.31 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
2_kalkulator_wyboru_oferty.ods ods 30.49 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ.odt odt 173.89 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ.odt odt 166.71 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ.odt odt 181.44 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ.odt odt 163.31 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ.odt odt 161.87 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ.odt odt 166.91 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ.odt odt 163.56 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 9 do SWZ.odt odt 169.46 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
08da26e7-3c79-09bb-c6de-900001d3f35b-ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 135.17 2022-05-05 12:47:00 Proceeding
wyjaśnienia.pdf pdf 179.51 2022-05-06 14:48:15 Public message
wyjaśnienia (2).pdf pdf 186.08 2022-05-10 11:54:33 Public message
wyjaśnienia (3).pdf pdf 1091.13 2022-05-13 12:54:10 Public message
zestawienie-ofert.pdf pdf 50.59 2022-05-17 13:25:29 Public message
unieważnienie_cert.pdf pdf 170.1 2022-05-27 13:57:49 Public message

Announcements

2022-05-27 13:57 Radosław Czyżewski Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

unieważnienie_cert.p [...].pdf

2022-05-17 15:26 Radosław Czyżewski Zgodnie z PZP Art. 223 pkt. 3 wyznaczam termin na udzielenie odpowiedzi w sprawie poprawek ofert do dnia 17.05.2022 r. godz. 9:30.
2022-05-17 13:25 Radosław Czyżewski Zestawienie złożonych ofert.

zestawienie-ofert.pd [...].pdf

2022-05-13 12:54 Radosław Czyżewski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nr postępowania: OR.271.26.2022.RC
Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
Zapytanie Wykonawcy nr 3 złożone 2022-05-12 14:41:52
Wnosimy o wykreślenie wymogu oświadczenia producenta jednostki co do potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych w tym zgodności z RoHS UE.
Taki dokument otrzyma jeden wykonawca, który wiedział że takie postepowanie będzie ogłoszone i zgłosił projekt u partnera (HP, Dell, Lenovo itp.) - co za tym idzie blokuje możliwość przystąpienia do postępowania innym Wykonawcom.
Co więcej dokument ten nie jest wymagany do oferty ani przed podpisaniem umowy.
Ponadto, takie informacje są ogólnodostępne u każdego producenta sprzętu na ich stronach internetowych.
RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie wymogu oświadczenia o RoHS oraz innych wymogów z sekcji Certyfikaty (str. 41 SWZ). Zakres wymaganej dokumentacji został określony w SWZ a dostępność oświadczeń na stronach producentów, nie blokuje możliwości udziału w postępowaniu żadnemu z potencjalnych wykonawców.
Jeśli taka informacja jest dostępna w odpowiedniej formie na stronie producenta, to proszę ją skopiować i dołączyć do oferty.
Przykład oświadczenia – http://www.softcom.pl/certyfikaty/oswiadczenieRoHS.pdf
Zamawiający dopuszcza aby oświadczenie RoHS (zamiennie – oznaczenie na urządzeniu lub oświadczenie) i CE (oznaczenie musi być na obudowie ale w formie dokumentu nie koniecznie) było w formie odpowiedniego oznaczenia na oferowanym urządzeniu (tabliczka informacyjna).
Ponadto nadmienić należy, iż lista podmiotów, które ogłosiły lub będą ogłaszać przetarg na wsparcie z grantów PPGR, dostępna jest publicznie na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr od 14 lutego 2022 roku. Natomiast dokumentacja SWZ a w szczególności OPZ zostały udostępnione 05-05-2022 12:47:00 na stronie https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/608285.
Przykład oznaczeń RoHS i CE:
(załącznik)
Uwaga – Logo CE (tzw. Conformité Européenne) ma swój ściśle określony wzór. Istnieją na rynku produkty oznaczone podobnym logiem, w zamyśle mającym wprowadzać klientów w błąd – tzw. Logo CE (tzw. China Export). Produkty z takim znakiem zazwyczaj nie spełniają norm europejskich.

wyjaśnienia (3).pdf

2022-05-10 11:54 Radosław Czyżewski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nr postępowania: OR.271.26.2022.RC
Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
Zapytanie Wykonawcy nr 2 złożone 2022-05-09 12:40:42
1) Czy zamawiający dopuści komputery producenta, który nie posiada certyfikatu dotyczącego zarządzania energią (ISO 50001) jednocześnie posiadając certyfikat o podobnym charakterze, stosowany w zarządzaniu środowiskowym (ISO 14001).
2) Czy zamawiający dopuści komputery, które nie są wyposażone w mikrofon z aktywną redukcją szumów.
1) Zamawiający umieszczając wymóg posiadania przez producenta certyfikatu ISO 50001 kierował się wymogiem wyboru producenta, dla którego środowisko naturalne nie jest obojętne. Certyfikat ISO 14001 ma podobny charakter, wobec czego zamawiający dopuszcza producentów posiadających ten certyfikat.
2) Zamawiający dopuszcza aby całość jako system posiadało tzw. aktywną redukcję szumów. Tzn. ta funkcja nie musi być wbudowana w mikrofon – może być realizowana np. przez sterownik, oprogramowanie systemu operacyjnego lub inne oprogramowanie – w szczególności do prowadzenia wideokonferencji, pod warunkiem, że będzie zainstalowane.
Przykład 1: Funkcja „Zmniejszenie szumu w tle” w programie Microsoft Teams (https://support.microsoft.com/pl-pl/office/zmniejszanie-szumu-w-tle-podczas-teams-spotka%C5%84-1a9c6819-137d-4b3b-a1c8-4ab20b234c0d).
Przykład 2: Funkcja filtrowania szumów realizowana przez sterownik wirtualny tzw. VAC. Przykładowe darmowe oprogramowanie – NoiseGator https://sourceforge.net/projects/noisegator/) lub RTX Voice (https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/nvidia-rtx-voice-setup-guide/).
Przykład 3: Funkcja „Tłumienie zakłóceń” (eng. Noise Suppression) realizowana przez sterowniki układu dźwiękowego np. Realtek High Definition Audio Codecs Software (w niektórych przypadkach trzeba pobrać sterowniki ze strony producenta i samodzielnie zainstalować). Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=JtrPZzj8zj4 lub https://www.youtube.com/watch?v=JV81E90fzeo.

wyjaśnienia (2).pdf

2022-05-06 14:48 Radosław Czyżewski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nr postępowania: OR.271.26.2022.RC
Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Zapytanie Wykonawcy nr 1 złożone 2022-05-06 07:22:11
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10/11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo? Firma Microsoft udostępniła dokument uprawniający tzw. „LOE” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że przyznany został wyjątek na wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń, które umożliwią uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia adres Email address na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com.

Zamawiający informuje, że jeśli „Windows 10/11 Pro Education” jest tożsamy funkcjonalnie z „Windows 10/11 Pro” i zapisy licencyjne nie wykluczają użycia w projekcie to nie widzi przeciwwskazań. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmiany polegające na wyłączeniu: funkcji „Cortana., ustawień „porady i sugestie”, w tym „sugestie pozycji ze Sklepu Microsoft”.

wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1355