Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/011/22 Modernizacja źródła ciepła w Budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu uwzględniająca zmianę źródła ciepła z kotłowni gazowej na węzeł cieplny

Deadlines:
Published : 29-04-2022 12:43:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.7z 7z 24313.03 2022-04-29 12:43:00 Proceeding
ZP-011-22 OPZ.docx docx 19.02 2022-04-29 12:43:00 Proceeding
ZP-011-22 projekt umowy.docx docx 75.97 2022-04-29 12:43:00 Proceeding
ZP-011-22 SWZ.docx docx 78.32 2022-04-29 12:43:00 Proceeding
ZP-011-22 ogłoszenie.pdf pdf 114.52 2022-04-29 12:53:13 Public message
2022-04-19_PW+PRZEDMIAR+STWIORB (pdf) - do przetargu.zip zip 12005.99 2022-04-29 14:02:07 Public message
ZP-011-22 odpowiedzi na pytania.doc doc 2054.5 2022-05-11 11:04:04 Public message
ZP-011-22 zmiana SWZ i projektu umowy.doc doc 2063 2022-05-11 11:05:25 Public message
ZP-011-22 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 34.68 2022-05-11 11:05:25 Public message
ZP-011-22 Info z otwarcia.doc doc 2054 2022-05-16 08:38:15 Public message

Announcements

2022-05-16 08:38 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-011-22 Info z otw [...].doc

2022-05-16 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 175.935,72
2022-05-11 11:05 Zamówienia Publiczne zmiana terminu realizacji

ZP-011-22 zmiana SWZ [...].doc

ZP-011-22 zmiana ogł [...].pdf

2022-05-11 11:04 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

ZP-011-22 odpowiedzi [...].doc

2022-04-29 14:02 Zamówienia Publiczne Aktualna wersja dokumentu PW+PRZEDMIAR+STWIORB

2022-04-19_PW+PRZEDM [...].zip

2022-04-29 12:53 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu

ZP-011-22 ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 916