Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.42.2022 Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w hurtowni farmaceutycznej w Składnicy w Wąwale

Deadlines:
Published : 22-04-2022 14:52:00
Placing offers : 13-05-2022 13:00:00
Offers opening : 13-05-2022 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.5 2022-04-22 14:52:00 Proceeding
SWZ_42.2022.docx docx 112.61 2022-04-22 14:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja.zip zip 8941.74 2022-04-22 14:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - PPU.zip zip 108.9 2022-04-22 14:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.17 2022-05-09 17:07:34 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 09.05.2022.docx docx 232.65 2022-05-09 17:07:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 37.42 2022-05-10 13:11:16 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.05.2022.docx docx 236.09 2022-05-10 13:11:16 Public message
informacja z otwarcia ofert BZzp.261.42.2022.pdf pdf 96.5 2022-05-13 15:24:07 Public message
Informacja o wyborze oferty BZzp.261.42.2022 - platforma.pdf pdf 196.01 2022-06-07 13:39:53 Public message

Announcements

2022-06-07 13:39 Maciej JANKOWSKI Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-13 15:24 Maciej JANKOWSKI Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2 298 771,97 zł brutto.
2022-05-10 13:11 Maciej JANKOWSKI Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2022-05-09 17:07 Maciej JANKOWSKI Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 986