Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/C/22 REMONT DWÓCH SANITARIATÓW na I PIĘTRZE W BUDYNKU SPKP na TERENIE OPP w BIAŁYMSTOKU, przy ul. 42 PUŁKU PIECHOTY 44 w BIAŁYMSTOKU

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-04-2022 14:07:00
Placing offers : 05-05-2022 09:30:00
Offers opening : 05-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 122.11 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
SWZ.doc doc 595.5 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
przedmiar budowlany.pdf pdf 85.87 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
STWiOR budowlana.pdf pdf 457.32 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
przedmiar sanitarny.pdf pdf 75.7 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
STWiOR sanitarna.pdf pdf 60.75 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
STWiORB sanitarna.pdf pdf 101.21 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
przedmiar elektryczny.pdf pdf 51.24 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
STWiORB elektryczny.pdf pdf 213.49 2022-04-14 14:07:00 Proceeding
zmiana SWZ .docx docx 69.3 2022-04-25 12:58:00 Public message
wyjaśnienie i zmiana SWZ2 .docx docx 68.53 2022-04-27 11:29:36 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 94 2022-05-05 11:05:14 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania strona.docx docx 68.18 2022-05-17 13:39:12 Public message

Announcements

2022-05-17 13:39 Anna Gołko Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].docx

2022-05-05 11:05 Grażyna Sacharko Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-05-05 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 221.686,99 zł brutto.
2022-04-27 11:29 Anna Gołko Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

wyjaśnienie i zmiana [...].docx

2022-04-25 12:58 Anna Gołko Zmiana SWZ.

zmiana SWZ .docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 957