Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.05.2022 Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.

Zespół Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-04-2022 14:11:00
Placing offers : 06-05-2022 09:30:00
Offers opening : 06-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP.272.5.2022.pdf pdf 945.55 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 33.48 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu.docx docx 22.17 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udz....doc doc 40 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz robót.docx docx 22.22 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wykaz osób.docx docx 16.84 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Sienkiewicza ETAP 2.zip zip 315481.78 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
zał.C projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 7915.56 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
Sienkiewicza ETAP 1.zip zip 302901.45 2022-04-14 14:11:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.06 2022-04-14 14:11:24 Proceeding
sanitarna wykonawczy etap I uzup.zip zip 5814.87 2022-04-21 09:54:16 Public message
zmiana SWZ _TSO.pdf pdf 221.21 2022-04-26 14:49:31 Public message
zmiana ogłsozenia.pdf pdf 37.64 2022-04-26 14:49:31 Public message
odp. na wnioski 22 i 25 kwietnia.pdf pdf 231.11 2022-04-29 11:32:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.272.5.2022.pdf pdf 298.7 2022-05-06 10:48:23 Public message
Informacja o wyborze 5.22.pdf pdf 406.66 2022-05-18 11:36:40 Public message

Announcements

2022-05-18 11:36 Zespół Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-06 10:48 Zespół Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-06 10:46 Zespół Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-06 09:30 Buyer message Zamawiający – Powiat Pruszkowski działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że na realizację zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 11 107 000,00 zł brutto.2022-04-29 11:32 Zespół Zamówień Publicznych Wyjaśnienia do treści SWZ.

odp. na wnioski 22 [...].pdf

2022-04-26 14:49 Zespół Zamówień Publicznych Informacja o zmianie terminu składania ofert.

zmiana SWZ _TSO.pdf

zmiana ogłsozenia.pd [...].pdf

2022-04-21 09:54 Zespół Zamówień Publicznych Zamawiający uzupełnia projekt z branży sanitarnej dla I etapu

sanitarna wykonawczy [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1031