Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00117785/01 SR.272.u.14.2022.RG Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat ndg

Deadlines:
Published : 11-04-2022 14:32:00
Placing offers : 12-04-2022 15:30:00
Offers opening : 12-04-2022 16:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 262.2 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
2. SWZ-sig.pdf pdf 986.08 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ Część 1.docx docx 112.56 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ Część 2.docx docx 112.65 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1c do SWZ Część 3.docx docx 112.7 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1d do SWZ Część 4.docx docx 112.72 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1e do SWZ Część 5.docx docx 112.59 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1f do SWZ Część 6.docx docx 112.51 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1g do SWZ Część 7.docx docx 156.56 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1h do SWZ Część 8.docx docx 112.52 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1i do SWZ Część 9.docx docx 112.59 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1j do SWZ Część 10.docx docx 112.54 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1k do SWZ Część 11.docx docx 112.7 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1l do SWZ Część 12.docx docx 112.62 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia I.docx docx 109.01 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenia II.docx docx 108.99 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 108.14 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz osób.docx docx 108.9 2022-04-11 14:32:00 Proceeding
0. Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 324.19 2022-04-12 12:42:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 117.98 2022-04-12 13:00:38 Public message

Announcements

2022-04-12 15:30 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 46.000,00 zł.
2022-04-12 13:00 Roman Gaza Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-12 12:42 Roman Gaza Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

0. Zawiadomienie o u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 141