Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DH/U/03/2022 „Zakup pojazdów specjalistycznych typu hakowiec z możliwością składania ofert częściowych”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 01-04-2022 15:34:00
Placing offers : 04-05-2022 10:00:00
Offers opening : 04-05-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Hakowce 2022 r..pdf pdf 126.84 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
SWZ - hakowce.pdf pdf 1844.25 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty Hakowce I i II część.docx docx 25.92 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3 I część zamówienia.doc doc 66 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3 II część zamówienia.doc doc 66 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5 I część zamówienia.docx docx 15.15 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5 II część zamówienia.docx docx 15.17 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4 I część.doc doc 39 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4 IIczęść.doc doc 39 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Zał. 6 - oświadczenie udostępnienie zasobów.docx docx 15.63 2022-04-01 15:34:00 Proceeding
Umowa - zał nr 1.pdf pdf 234.31 2022-04-05 11:56:37 Proceeding
Umowa hakowce II część.pdf pdf 229.5 2022-04-05 11:56:37 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 21.04.2022 r..pdf pdf 596.36 2022-04-21 15:41:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert I cześć zamówienia.pdf pdf 44.63 2022-05-04 15:19:58 Public message
Informacja z otwacria ofert II część.pdf pdf 75.56 2022-05-04 15:20:28 Public message
Odzucenie Wykonawcy.pdf pdf 34.12 2022-05-10 12:51:00 Public message
Wybór Wykoanwcy dla I i II części.pdf pdf 114.49 2022-06-03 13:59:22 Public message

Announcements

2022-06-03 13:59 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wybór Wykonawcy dla I i II części zamówienia.

Wybór Wykoanwcy dla [...].pdf

2022-05-10 12:51 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu odrzucenie oferty firmy "Murtruck"

Odzucenie Wykonawcy. [...].pdf

2022-05-04 15:20 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert II część zamówienia w załączeniu

Informacja z otwacri [...].pdf

2022-05-04 15:19 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert I część zamówienia
w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-04 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie całości zamówienia:
1.950.515,55 zł.
2022-04-21 15:41 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienia z dnia 21.04.2022 r.
z poważaniem

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115