Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZW-I.272.19.2022 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020”

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:34:00
Placing offers : 14-04-2022 10:00:00
Offers opening : 14-04-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 161.51 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 521.6 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1A oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx docx 74.62 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1A oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.pdf pdf 251.54 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1B oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału.docx docx 68.89 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1B oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału.pdf pdf 239.27 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 80.63 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf pdf 341.72 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 23.58 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf pdf 207.59 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.docx docx 16.82 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.pdf pdf 195.79 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz osób.docx docx 22.41 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz osób.pdf pdf 111.53 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług.docx docx 18.13 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług.pdf pdf 133.65 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 902.14 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf pdf 205.17 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.34 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 204.28 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Umowa powierzenia.docx docx 85.16 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Umowa powierzenia.pdf pdf 311.54 2022-04-01 09:34:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania-sig.pdf pdf 412 2022-04-08 10:11:22 Public message
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 235.78 2022-04-14 11:38:40 Public message
Informacja o wyborze-sig.pdf pdf 505.03 2022-05-11 13:39:47 Public message

Announcements

2022-05-11 13:39 Karolina Kriger Informacja w sprawie wyboru oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-14 11:38 Karolina Kriger Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożony [...].pdf

2022-04-14 10:00 Buyer message na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł brutto
2022-04-08 10:11 Karolina Kriger Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 762