Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00105522/01 Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej - wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lali i Aktora w Łomży

Krzysztof Pijanowski
Miasto Łomża Department: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 31-03-2022 14:06:00
Placing offers : 20-04-2022 12:00:00
Offers opening : 20-04-2022 12:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 7469.19 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik1-OFERTA.doc doc 39 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik2-OSWIADCZENIE.doc doc 19.5 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik3-OSWIADCZENIE.doc doc 17.5 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik4-ZOBOWIAZANIE.doc doc 15 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik5-OSWIADCZENIE.doc doc 14 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik6-OSWIADCZENIE.doc doc 13 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Zalacznik7-UMOWA.pdf pdf 124.02 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa-Czesc opisowa.pdf pdf 88.63 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa-Czesc rysunkowa-Rys. 01.pdf pdf 192.12 2022-03-31 14:06:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa-Czesc rysunkowa-Rys. 02.pdf pdf 97.53 2022-03-31 14:10:53 Public message
Przedmiar robót.pdf pdf 2061.25 2022-03-31 14:10:53 Public message
STWiORB.pdf pdf 213.99 2022-03-31 14:10:53 Public message
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 131.36 2022-03-31 14:10:53 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-I zestaw (z dnia 1.04).pdf pdf 449.74 2022-04-01 14:55:57 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-II zestaw (z dnia 7.04).pdf pdf 233.61 2022-04-07 13:44:38 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-III zestaw (z dnia 7.04).pdf pdf 219.76 2022-04-07 13:44:38 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-IV zestaw (z dnia 13.04).pdf pdf 241.25 2022-04-13 14:25:22 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-V zestaw (z dnia 13.04).pdf pdf 249.57 2022-04-13 14:25:22 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ-VI zestaw (z dnia 13.04).pdf pdf 316.64 2022-04-13 14:25:22 Public message
Zmiana tresci SWZ z dnia 13.04.2022.pdf pdf 634.54 2022-04-13 14:27:32 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu.pdf pdf 40.4 2022-04-13 14:54:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 229.13 2022-04-21 07:08:12 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 281.15 2022-04-26 13:10:17 Public message

Announcements

2022-04-26 13:10 Krzysztof Pijanowski Zamawiający udostępnia zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-04-21 07:08 Krzysztof Pijanowski Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-20 12:05 Krzysztof Pijanowski Zamawiający informuje zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r., iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 297.660,00 zł brutto.
2022-04-13 14:54 Krzysztof Pijanowski Zamawiający, działają zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (do pobrania w załącznikach poniżej).

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-13 14:27 Krzysztof Pijanowski Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Treść zmiany w załączniku do wiadomości.

Zmiana tresci SWZ z [...].pdf

2022-04-13 14:25 Krzysztof Pijanowski Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (W załączeniu trzy zestawy pytań i odpowiedzi).

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

2022-04-07 13:44 Krzysztof Pijanowski Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (W załączeniu dwa zestawy pytań i odpowiedzi).

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

2022-04-01 14:55 Krzysztof Pijanowski Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (W załączeniu jeden zestaw pytań i odpowiedzi)

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

2022-03-31 14:10 Krzysztof Pijanowski Dokumentacja projektowa-Część rysunkowa-Rys.02, Przedmiar robót, STWiORB, Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja projekt [...].pdf

Przedmiar robót.pdf

STWiORB.pdf

Ogloszenie o zamowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 776