Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dz.U. 2022S 063-165204 Dostawa i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015, CISPR 12:2007, CISPR 14:2016, CISPR 15:2013, CISPR 22: 2010, CISPR 32:2015, MIL-STD 461G.

Deadlines:
Published : 30-03-2022 13:56:00
Placing offers : 31-05-2022 11:00:00
Offers opening : 31-05-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.01.01.00-14-9841/17 Krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów kompozytowych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.21 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10714.19 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 39.81 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 374.13 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 67.39 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1373.13 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ.zip zip 89.17 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 53.31 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 395.69 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 51.45 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 355.84 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 29.13 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 346.5 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 333.62 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1330.88 2022-03-30 13:56:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 25.04.2022 r..pdf pdf 511.52 2022-04-25 11:48:28 Public message
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 71.62 2022-04-25 11:48:28 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 2.05.2022 r..pdf pdf 213.92 2022-05-02 09:44:59 Public message
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 67.41 2022-05-02 09:44:59 Public message
Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.04.2022 r..pdf pdf 560.88 2022-04-29 13:12:19 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 52.03 2022-04-29 13:12:19 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 364.62 2022-04-29 13:12:19 Public message
Zmiana treści SWZ 19.05.2022 r..pdf pdf 971.96 2022-05-19 15:49:58 Public message
Ogłoszenie zmian 20.05.2022 r..pdf pdf 67.41 2022-05-20 09:46:59 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 53.27 2022-05-23 13:41:50 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.pdf pdf 404.42 2022-05-23 13:41:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 114.52 2022-05-31 14:09:58 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 229.61 2022-07-07 10:45:24 Public message
2022-OJS145-412930-pl (1).pdf pdf 107.92 2023-02-01 13:50:06 Public message

Announcements

2023-02-01 13:50 Iwona Łaszewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS145-412930-p [...].pdf

2022-07-07 10:45 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-31 14:09 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 11:00 Buyer message Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 198 000 zł.
2022-05-23 13:41 Iwona Łaszewska Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych

Załącznik nr 10 do S [...].docx

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

2022-05-20 09:46 Iwona Łaszewska Ogłoszenie zmian 20.05.2022 r.

Ogłoszenie zmian 20. [...].pdf

2022-05-19 15:49 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ z dnia 19.05.2022 r.

Zmiana treści SWZ 19 [...].pdf

2022-05-02 09:44 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ z dnia 2.05.2022 r. Ogłoszenie zmian.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie zmian.pdf

2022-04-29 13:12 Iwona Łaszewska Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.04.2022 r.
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Zmiana i wyjaśnienie [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

2022-04-29 13:10 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-25 11:48 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 25.04.2022 r. Ogłoszenie zmian.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie zmian.pdf

2022-04-25 10:48 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1285