Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ.272.006.2022 Usługa sportowo-rekreacyjna na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących, dzieci do lat 15-tu, młodzieży i seniorów

Deadlines:
Published : 27-03-2022 11:47:00
Placing offers : 12-04-2022 10:00:00
Offers opening : 12-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. załacznik_nr_1_oferta.doc doc 161.5 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
2. załacznik_nr_2_art.125.docx docx 26.03 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
3. załacznik_nr_3_zasoby.docx docx 23.79 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
4. zalacznik_nr_4_zalacznik_grupa_kap.docx docx 50.55 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
5. załacznik_nr_5_wspol.docx docx 23.06 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
6. zalacznik_nr_6_RODO.pdf pdf 182.03 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
7. załącznik_nr_7_umowa_projekt.pdf pdf 673.68 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.22 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 373 2022-03-27 11:47:00 Proceeding
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 519.39 2022-04-04 11:51:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.5 2022-04-04 16:35:25 Public message
Informacja o zmianie SWZ 04.04.2022.pdf pdf 466.31 2022-04-04 16:35:25 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_ 04.04.2022.pdf pdf 545.19 2022-04-04 18:57:02 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 520.1 2022-04-11 06:44:55 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 509.41 2022-04-12 15:39:02 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 546.62 2022-04-26 12:52:38 Public message

Announcements

2022-04-26 12:52 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-04-12 15:39 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-04-11 06:44 Krzysztof Petrykiewicz Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

informacja_o_maksyma [...].pdf

2022-04-04 18:57 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi n pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-04-04 16:35 Krzysztof Petrykiewicz Na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający zmienia treść SWZ.
Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców w przedmiocie treści SWZ (art. 284 ust. 3 p.z.p.).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-04-04 11:51 Krzysztof Petrykiewicz Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja_o_maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415