Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.20.2022 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych z podziałem na części

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 23-03-2022 10:35:00
Placing offers : 31-03-2022 10:00:00
Offers opening : 31-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 217.46 2022-03-23 10:35:00 Proceeding
SWZ.docx docx 674.94 2022-03-23 10:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1918.99 2022-03-23 10:35:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 12581.48 2022-03-23 10:35:00 Proceeding
informacja.docx docx 225.75 2022-04-01 07:42:41 Public message
informacja.pdf pdf 162.59 2022-04-01 07:42:41 Public message
unieważnienie-cz.1 i cz. 4.pdf pdf 58.81 2022-04-01 07:44:28 Public message
unieważnienie-cz.1 i cz.4.docx docx 621.68 2022-04-01 07:44:28 Public message
wybor_oferty —platforma.docx docx 629.53 2022-04-08 13:28:12 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 178.62 2022-04-08 13:28:12 Public message

Announcements

2022-04-08 13:28 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty na wykonanie części 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Długiej
w Czersku, oraz wykonanie części 3:Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż – Sienica – droga powiatowa Czersk – Brusy

wybor_oferty —platfo [...].docx

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2022-04-01 07:44 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu Części 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice – Kęsza oraz
Części 4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22.

unieważnienie-cz.1 i [...].pdf

unieważnienie-cz.1 i [...].docx

2022-04-01 07:42 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-03-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć
Cześć 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice – Kęsza – 60 000,00 zł brutto
Cześć 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Długiej w Czersku – 45 000,00 zł brutto
Cześć 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż – Sienica – droga powiatowa Czersk - Brusy – 100 000,00 zł brutto
Cześć 4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 – 40 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415