Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.1.3.2022 Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A

Marek Biegański
Powiat Łaski
Deadlines:
Published : 16-03-2022 11:19:00
Placing offers : 13-04-2022 11:00:00
Offers opening : 13-04-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumenty.zip zip 17640.97 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
OSTRÓW WYPOSAŻENIA (2).zip zip 321319.69 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 1936.96 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
segregatory.zip zip 226671.03 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.67 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
swz.zip zip 141.65 2022-03-16 11:19:00 Proceeding
zmiana swz nr 1 .pdf pdf 173.4 2022-03-21 12:29:56 Public message
BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf pdf 14860.25 2022-03-21 12:29:56 Public message
BRANŻA SANITARNA.pdf pdf 26206.87 2022-03-21 12:29:56 Public message
STWiOR Ostrów branża budowlana.pdf pdf 727.26 2022-03-21 12:29:56 Public message
opis do wyposażenia.pdf pdf 227.64 2022-03-21 12:29:56 Public message
Kopia odwołania.pdf pdf 1338.67 2022-03-22 15:01:10 Public message
wezwanie do przystapienia.pdf pdf 104.61 2022-03-22 15:01:10 Public message
zmiana swz nr 2 .pdf pdf 189.36 2022-03-30 11:59:25 Public message
zmiana swz nr 3.pdf pdf 612.63 2022-04-04 19:13:27 Public message
mapa.JPG JPG 13126.82 2022-04-04 19:13:27 Public message
wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 159.67 2022-04-08 14:45:01 Public message
informacja na stronę.pdf pdf 158.27 2022-04-13 11:33:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 165.19 2022-04-27 13:55:57 Public message

Announcements

2022-04-27 13:55 Marek Biegański Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-13 11:33 Marek Biegański Informacja z otwarcia ofert

informacja na stronę [...].pdf

2022-04-13 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na ww. zadanie kwotę 9 950 000,00 złotych brutto.
2022-04-08 14:45 Daniel Sałagacki Wyjaśnienia nr 1

wyjaśnienia nr 1.pdf

2022-04-04 19:13 Marek Biegański Zmiana nr 3 SWZ

zmiana swz nr 3.pdf

mapa.JPG

2022-03-30 11:59 Marek Biegański Zmiana treści SWZ nr 2

zmiana swz nr 2 .pd [...].pdf

2022-03-22 15:01 Marek Biegański Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Kopia odwołania.pdf

wezwanie do przystap [...].pdf

2022-03-21 12:29 Marek Biegański Zmiana treści SWZ nr 1

zmiana swz nr 1 .pd [...].pdf

BRANŻA ELEKTRYCZNA.p [...].pdf

BRANŻA SANITARNA.pdf

STWiOR Ostrów branża [...].pdf

opis do wyposażenia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1379