Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00083461/01 Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie ZUK.271.3.7.2022

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 11-03-2022 13:31:00
Placing offers : 01-04-2022 09:00:00
Offers opening : 01-04-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówienie.pdf pdf 133.3 2022-03-11 13:31:00 Proceeding
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 512.29 2022-03-11 13:31:00 Proceeding
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9.zip zip 241852.19 2022-03-11 13:31:00 Proceeding
4. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.docx docx 77.63 2022-03-23 10:59:33 Public message
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 289.04 2022-03-24 08:03:55 Public message
6. Zapytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.docx docx 944.05 2022-03-25 13:31:28 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 288.64 2022-03-25 13:33:18 Public message
6a. załącznik do pisma ZUK.3.7.2022.6.zip zip 2747.8 2022-03-25 14:00:58 Public message
8. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 76.96 2022-04-01 12:39:08 Public message
9. Informacja o wyborze najkorzystniwejszej oferty.docx docx 76.6 2022-05-05 12:43:58 Public message
10. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.41 2022-05-25 14:53:39 Public message

Announcements

2022-05-25 14:53 Zakład Usług Komunalnych Ogłoszenie o wyniku postępowania

10. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-05-05 12:43 Zakład Usług Komunalnych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Informacja o wybo [...].docx

2022-04-01 12:39 Zakład Usług Komunalnych 8. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja z otwa [...].docx

2022-04-01 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 5 000 000,00 zł na sfinansowanie zamówienia
2022-03-25 14:00 Zakład Usług Komunalnych załącznik do pisma ZUK.271.3.7.2022.6

6a. załącznik do pis [...].zip

2022-03-25 13:33 Zakład Usług Komunalnych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-03-25 13:31 Zakład Usług Komunalnych Zapytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

6. Zapytania do SWZ [...].docx

2022-03-24 08:03 Zakład Usług Komunalnych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-03-23 10:59 Zakład Usług Komunalnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

4. Zmiana terminu s [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1310