Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.13.2022 Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 04-03-2022 09:48:00
Placing offers : 21-03-2022 09:00:00
Offers opening : 21-03-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja - zgłoszenie.zip zip 10342.72 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
Dokumentacja - ZRID.zip zip 90340.49 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 156.22 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
SWZ.docx docx 590.2 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2680.98 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 8056.94 2022-03-04 09:48:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ-09.03..docx docx 243.75 2022-03-09 07:32:27 Public message
wyjasnienie_SWZ-09.03..pdf pdf 48.47 2022-03-09 07:32:27 Public message
wyjasnienie_SWZ-10.03..pdf pdf 54.83 2022-03-10 09:33:51 Public message
wyjasnienie_SWZ-10.03.docx docx 244.21 2022-03-10 09:33:51 Public message
wyjasnienie_SWZ-16.03..pdf pdf 64.36 2022-03-16 14:12:04 Public message
wyjasnienie_SWZ-16.03.docx docx 245.13 2022-03-16 14:12:04 Public message
informacja.docx docx 625.18 2022-03-21 14:59:48 Public message
informacja.pdf pdf 77.38 2022-03-21 14:59:48 Public message
wybór.oferty_platforma.docx docx 626.14 2022-04-06 13:35:25 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 111.12 2022-04-06 13:35:25 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 78.93 2022-04-20 12:11:37 Public message

Announcements

2022-04-20 12:11 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-04-06 13:35 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór.oferty_platfor [...].docx

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2022-03-21 14:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-03-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.405.970,00 zł brutto
2022-03-16 14:12 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 16.03.2022r.

wyjasnienie_SWZ-16.0 [...].pdf

wyjasnienie_SWZ-16.0 [...].docx

2022-03-10 09:33 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ-10.0 [...].pdf

wyjasnienie_SWZ-10.0 [...].docx

2022-03-09 07:32 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ-09.0 [...].docx

wyjasnienie_SWZ-09.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1676