Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.9.2022 Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 09-02-2022 12:06:00
Placing offers : 08-03-2022 11:00:00
Offers opening : 08-03-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 163.14 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
SWZ.docx docx 590.33 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2576.17 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 8801.99 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 25054.61 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
Tablica promocyjna.zip zip 1532.14 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 457.73 2022-02-09 12:06:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 58.5 2022-02-25 13:47:02 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.docx docx 798.97 2022-02-25 13:47:02 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 765.87 2022-02-25 13:47:02 Public message
zal. 7 - PPU-zmieniony_25.02.2022r..docx docx 560 2022-02-25 13:47:02 Public message
zal. 8 -OPZ _zmieniony_25.02.2022r..docx docx 533.69 2022-02-25 13:47:02 Public message
zal.8-OPZ-zmieniony-25.02.2022r..pdf pdf 230.83 2022-02-25 13:47:02 Public message
zał. do pisma-wyjasnienie_zmiana_SWZ-25.02.zip zip 4490.18 2022-02-25 13:47:02 Public message
wyjasnienie_SWZ-28.02..docx docx 251.35 2022-02-28 11:28:07 Public message
wyjasnienie_SWZ-28.02..pdf pdf 399.38 2022-02-28 11:28:07 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_02.pdf pdf 36.84 2022-03-03 08:46:10 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ_03.03.2022.docx docx 554.9 2022-03-03 08:46:10 Public message
wyjaśnienie_zmiana_SWZ_03.03.2022.pdf pdf 294.99 2022-03-03 08:46:10 Public message
unieważnienie.docx docx 620.98 2022-03-09 07:54:32 Public message
unieważnienie.pdf pdf 53.73 2022-03-09 07:54:32 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 65.95 2022-04-20 12:09:34 Public message

Announcements

2022-04-20 12:09 Wioletta Glaner Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-03-09 07:54 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.docx

unieważnienie.pdf

2022-03-08 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.352.778,99 zł brutto
2022-03-03 08:46 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. UWAGA. Termin składania ofert przedłużony do dnia 8 marca 2022 r. do godz. 11:00

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjaśnienie_zmiana_S [...].pdf

2022-02-28 11:28 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 28 lutego 2022 roku.

wyjasnienie_SWZ-28.0 [...].docx

wyjasnienie_SWZ-28.0 [...].pdf

2022-02-25 13:47 Wioletta Glaner W załączeniu pismo- wyjaśnienie i zmiana SWZ z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. UWAGA. Zmiana terminu składania ofert do 04.03.2022 r. godz. 11:00

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjasnienie_zmiana_S [...].pdf

zal. 7 - PPU-zmienio [...].docx

zal. 8 -OPZ _zmienio [...].docx

zal.8-OPZ-zmieniony- [...].pdf

zał. do pisma-wyjasn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1733