Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.26.1.2022.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Deadlines:
Published : 28-01-2022 11:24:00
Placing offers : 21-02-2022 10:00:00
Offers opening : 21-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 54.27 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - OPZ 2022.docx docx 37.93 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ Formularz_oferty.docx docx 27.41 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Oświadczenie.docx docx 24.24 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 19.69 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - wzór umowy-popr-14-02-2020.docx docx 31.57 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 6 Wykaz aktualny 2022.xlsx xlsx 21.92 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ Aktualny Wykaz szkód na dzień 2021 02 01 (002).xlsx xlsx 10.48 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.1 2022-01-28 11:24:00 Proceeding
Odpowiedzi strona.pdf pdf 917.33 2022-02-11 11:56:19 Public message
odpowiedzi strona 2.pdf pdf 447.69 2022-02-14 10:35:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 14.02 2022-02-21 10:46:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 15.29 2022-02-25 10:26:03 Public message

Announcements

2022-02-25 10:26 Barbara Majewska W załączniku przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-02-21 10:46 Barbara Majewska W załączniku treść informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-02-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 264.000,00 zł
2022-02-14 10:35 Barbara Majewska Dzień dobry,
W załączniku przekazujemy odpowiedzi do zapytań do treści SWZ otrzymane od Wykonawcy w dniu 10.02.br.

odpowiedzi strona 2. [...].pdf

2022-02-11 11:56 Barbara Majewska Dzień dobry
W załączniku zamieszczamy odpowiedzi do pytań do treści SWZ skierowane przez jednego z Wykonawców

Odpowiedzi strona.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420