Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.1.2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 14-01-2022 16:23:00
Placing offers : 24-01-2022 07:30:00
Offers opening : 24-01-2022 07:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_Zał. 2 do SWZ_Kosztorys ofertowy.docx docx 18.01 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
4_Zał. 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;.docx docx 17.8 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
5_Zał. 4 do SWZ_ Wzór umowy.rtf rtf 424.63 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
6_Zał. 5 do SWZ_Wykaz punktów PPE.xlsx xlsx 42.52 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
7_Zał. 6 do SWZ_Oświadczenie z art 117.docx docx 19.17 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
8_Odpowiedzi na pytania z postępownaia Zp.1.2021 i ZP.5.2021.zip zip 1131.22 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.08 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
1_SWZ _dostawa energii.pdf pdf 469.1 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
2_Zał. 1 do SWZ_Formularz oferty.docx docx 27.31 2022-01-14 16:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 382.67 2022-01-24 15:59:59 Public message
Informacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty.docx docx 146.65 2022-01-27 11:40:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.02 2022-03-11 12:11:59 Public message

Announcements

2022-03-11 12:11 Edyta Stanecka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-27 11:40 Edyta Stanecka Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-01-24 15:59 Małgorzata Królikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 07:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 760 000,00 zł netto, tj. 921 120,00 zł brutto, (przy uwzględnieniu stawki VAT 5% przez pierwszy miesiąc obowiązywania umowy i stawki VAT 23% do końca roku 2022).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 454