Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SE/01/2022 Serwis biogazowych agregatów prądotwórczych w MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 11-01-2022 13:08:00
Placing offers : 27-01-2022 11:00:00
Offers opening : 27-01-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu serwisowanie agregatów 2022 r..pdf pdf 143.51 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty z kalkulacją.docx docx 26.49 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 16.18 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 66 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
Wykaz uług załącznik nr 4.doc doc 38 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
SWZ - Serwisowanie agregatów 2022 r..docx docx 310.15 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
UMOWA serwisowa AGREGATY 2022.docx docx 43.59 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
Umowa serwisowanie.pdf pdf 516.25 2022-01-11 13:08:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 20.01.2022 r..pdf pdf 198.35 2022-01-20 13:06:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert 27.01.2022 r..docx docx 14.57 2022-01-27 14:07:21 Public message
Wybór Wykonawcy serwiowanie agregatów.pdf pdf 52.97 2022-01-28 09:53:44 Public message

Announcements

2022-01-28 09:53 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy

Wybór Wykonawcy serw [...].pdf

2022-01-27 14:07 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert
Złożone oferty:
1. Neo Bio Energy Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Cena oferty gross 847.962,00 zł.
2. Serwis Maszyn i Urządzeń Aneta Piotrowska, Kowalewo 5 a, 06-445 Strzegowo. Cena oferty brutto: 333.994,20 zł.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-25 14:56 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Zapis (słowny) w umowie odnośnie maksymalnej wartości umowy jest zapisem błędnym. Jest to omyłka pisarska.
2022-01-20 13:06 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienia - z dnia 20.01.2022 r.

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

2022-01-20 10:57 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Zmieniamy termin składania ofert na dzień 27.01.2022 r. na godzinę 11:00
termin otwarcia ofert na dzień 27.01.2022 r. na godzinę 11:05
2022-01-20 10:00 Buyer message 342.505,80 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496