Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.26.2021 Zakup sprzętu pomiarowego dla Biur Kontroli na Miejscu

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 10-01-2022 13:04:00
Placing offers : 15-02-2022 11:00:00
Offers opening : 15-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 6 do SWZ ESPD (JEDZ)

4. Materiał pomocniczy - formularze w wersji edytowalnej word

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu opublikowane w Dz.U.U.E.pdf pdf 148.13 2022-01-10 13:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 3121.98 2022-01-10 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ ESPD - JEDZ.xml xml 124.4 2022-01-10 13:04:00 Proceeding
Materiał pomocniczy - Załączniki w wersji edytowalnej word.docx docx 216.72 2022-01-10 13:04:00 Proceeding
Pismo z dn. 18.01.2022 r. - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 471.78 2022-01-18 14:29:48 Public message
Pismo z dn. 31.01.2022 r. - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 774.49 2022-01-31 14:29:58 Public message
Pismo z dn. 02.02.2022 r. - odpowiedź na pytanie.pdf pdf 218.78 2022-02-02 14:27:20 Public message
Informacja z otwracia ofert.pdf pdf 59.04 2022-02-16 09:32:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 336.42 2022-04-05 11:22:16 Public message
Informacja wynikająca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.pdf pdf 157.14 2022-02-15 11:00:00 Public message

Announcements

2022-04-05 11:22 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-16 09:32 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwraci [...].pdf

2022-02-15 11:00 Buyer message Informacja wynikająca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja wynikając [...].pdf

2022-02-02 14:27 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 02.02.2022 r., znak: ZP.28.DPiZP.2610.26.2021.BS - odpowiedź na pytanie

Pismo z dn. 02.02.20 [...].pdf

2022-02-02 14:25 Dział Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-31 14:29 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 31.01.2022 r., znak: ZP.23.DPiZP.2610.26.2021.BS - odpowiedzi na pytania

Pismo z dn. 31.01.20 [...].pdf

2022-01-18 14:29 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 18.01.2022 r., znak: ZP.14.DPiZP.2610.26.2021.BS - odpowiedzi na pytania

Pismo z dn. 18.01.20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1144