Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NW.ZP.U.272.87.2021.MK Wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą ustawowe badanie sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r. oraz dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2021 r. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 23-12-2021 11:38:00
Placing offers : 05-01-2022 10:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SWZ_87.pdf pdf 259.64 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
1_Formularz oferty_87.docx docx 32.73 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 136.22 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
3a_projekt umowy 1-23 UMOWA ustawowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 r. wzor 3.12.2021 r.docx docx 44.95 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
3b_projekt umowy 24-25 UMOWA dobrowolne badanie sprawozdania finansowego 2021 WZOR 3.12.2021 r.docx docx 38.91 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
4.1_oświadczenie.docx docx 29.75 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
4.2_oświadczenie.docx docx 29.29 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
5_oświadczenie z art. 117_87.docx docx 30.76 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_08d9c556-ac26-6c9f-efcb-9900015b5df7.pdf pdf 297.92 2021-12-23 11:38:00 Proceeding
inf z otwarcia ofert_87.pdf pdf 161.56 2022-01-05 15:34:14 Public message
informacja o wyborze _87.pdf pdf 216.81 2022-02-16 12:53:31 Public message
zestawienie ofert_punktacja.pdf pdf 154.09 2022-02-16 12:53:31 Public message
informacja o wyborze _87 cz. 2.pdf pdf 209.06 2022-02-22 09:46:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08da0c98-f6e6-e5f0-65fb-c70001ba3fb5.pdf pdf 516.33 2022-03-26 14:56:08 Public message

Announcements

2022-03-26 14:56 Marta Kowalczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-22 09:46 Marta Kowalczyk Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. 2

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-16 12:53 Marta Kowalczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

zestawienie ofert_pu [...].pdf

2022-01-05 15:34 Marta Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-01-05 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dla wszystkich części wynosi 353 688,31 PLN; w podziale na każdą z 25 części po 14 147,53 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478