Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 22-12-2021 10:57:00
Placing offers : 24-01-2022 11:00:00
Offers opening : 24-01-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.18 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 65.5 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1191.29 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 303.77 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.13 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Porozumienie.pdf pdf 155.13 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1069.45 2021-12-22 10:57:00 Proceeding
Pytania do SWZ.pdf pdf 950.49 2022-01-03 14:38:30 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - NOWY .pdf pdf 1178.19 2022-01-03 14:38:30 Public message
Odpowiedzi na pytania_2.pdf pdf 832.91 2022-01-14 09:31:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.98 2022-01-19 11:55:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 827.39 2022-01-19 11:55:59 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty - uaktualniony.doc doc 66 2022-01-19 11:55:59 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 752.96 2022-01-21 13:31:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 825.46 2022-01-24 11:24:53 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 755.49 2022-03-17 10:01:39 Public message

Announcements

2022-03-17 10:01 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-24 11:24 Dorota Porębska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-21 13:31 Dorota Porębska Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-01-19 11:55 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przesyła treść pytania do SWZ wraz z odpowiedzią, zmianę SWZ, uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2022-01-14 09:31 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-03 14:38 Dorota Porębska W załączeniu odpowiedzi na pytania.

Pytania do SWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1178