Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.39.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Dorota Porębska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 22-12-2021 09:39:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS248-656683-pl.pdf pdf 134.8 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1019.39 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 64 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.zip zip 91.37 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia .pdf pdf 403.38 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowe Postanowienia Umowy.pdf pdf 647.52 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.49 2021-12-22 09:39:00 Proceeding
Pytania do SWZ 1.pdf pdf 1189.82 2022-01-11 12:59:50 Public message
Pytania do SWZ 2.pdf pdf 928.9 2022-01-11 15:30:45 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 753.36 2022-01-17 16:12:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert_2.pdf pdf 827.84 2022-01-18 11:52:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 772.04 2022-02-21 15:27:36 Public message
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 770.51 2022-03-10 10:31:27 Public message

Announcements

2022-03-10 10:31 Dorota Porębska W załączeniu zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o pono [...].pdf

2022-02-21 15:27 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-18 11:52 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawioną informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 10:23 Katarzyna Rojecka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-17 16:12 Dorota Porębska Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-01-11 15:30 Dorota Porębska w załączeniu odpowiedzi na pytania.

Pytania do SWZ 2.pdf

2022-01-11 12:59 Dorota Porębska W załączeniu odpowiedzi na pytania.

Pytania do SWZ 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794