Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/67/2021 Wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów nieselektywnych, odbioru odpadów selektywnych typu: papier, tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych w roku 2022

Deadlines:
Published : 15-12-2021 13:36:00
Placing offers : 20-12-2021 09:00:00
Offers opening : 20-12-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów nieselektywnych, odbioru odpadów selektywnych typu: papier, tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych w roku 2022. 


W rubryce ,,Kryteria i warunki formalne - CENA" należy wpisać całkowity roczny koszt odbioru odpadów.

Szczegółowy wykaz cenowy znajduje się w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do postępowania).


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 29.72 2021-12-15 13:36:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).docx docx 25.79 2021-12-15 13:36:00 Proceeding
załączniki nr 3 - 4.docx docx 33.57 2021-12-15 13:36:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 26.05 2021-12-15 13:36:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 148.1 2021-12-20 10:01:20 Public message
formularz ofertowy (załącznik nr 1)-po modyfikacji.docx docx 29.87 2021-12-17 11:44:36 Public message
Umowa (załącznik nr 2)-po modyfikacji.docx docx 25.95 2021-12-17 11:44:36 Public message
załączniki nr 3 - 4-po modyfikacji.docx docx 33.75 2021-12-17 11:44:36 Public message
Zapytanie ofertowe - po modyfikacji.docx docx 26.5 2021-12-17 11:44:36 Public message
formularz ofertowy (załącznik nr 1)-po modyfikacji2.docx docx 30 2021-12-17 12:18:22 Public message
D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 130.53 2021-12-17 13:26:30 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 1000.6 2021-12-30 13:44:41 Public message

Announcements

2021-12-30 13:44 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania - dokumentacja podstawowych czynności postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-12-20 10:01 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-12-20 09:57 Magdalena Włodarek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-20 08:37 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/rppQyVEG3WE
2021-12-17 13:26 Magdalena Włodarek W załączeniu Regulamin Porządkowy PWiK

D132 Regulamin Porzą [...].docx

2021-12-17 12:18 Magdalena Włodarek Dzień dobry!

Przesyłamy jeszcze raz formularz ofertowy - po modyfikacji2.
Formularz zawiera uszczegółowioną pozycję dot. podania/wyliczenia ceny za odbiór odpadów komunalnych nieselektywnych, aby ułatwić Państwu wyliczenie kwoty ogólnej odbioru odpadów, którą należy podać w formularzu elektronicznym na platformie.

Sugerowany dzień odbioru odpadów - czwartek.

formularz ofertowy ( [...].docx

2021-12-17 11:44 Magdalena Włodarek Dzień dobry!
W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1:
Pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego, § 1 ust. 1 i 2 oraz §5 ust. 3 projektu umowy, tj. wyjaśnienie, czy przedmiotem umowy jest
a) Odbiór, transport i przekazanie odebranych odpadów do instalacji, czy też
b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 to odpowiedź wskazana w lit. a:
1a) proszę o wskazanie instalacji, do której mają być przekazywane odebrane odpady?

Odpowiedź: Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieselektywnych i selektywnych typu: papier, tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych
w roku 2022.

Pytanie 2:
§1 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy
Tj. wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie gromadził odpad w postaci papieru i tektury pochodzącej z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów, czy też w tabeli znajduje się błąd i papier gromadzony przez Zamawiającego to odpad o kodach 15 01 01 i 20 01 01 (papier gromadzony jako odpady komunalne).

Odpowiedź: Papier gromadzony przez Zamawiającego to odpad o kodach 15 01 01 i 20 01 01.

Pytanie 3:
§1 ust. 3 projektu umowy oraz pkt 1 i 2 formularza ofertowego
Tj. wyjaśnienie, jakiej częstotliwości odbioru odpadów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy mając na względzie zasady uczciwej konkurencji oraz właściwej oceny złożonych ofert;

Odpowiedź: Częstotliwość odbioru odpadów została zmieniona w formularzu ofertowym, tak aby w przypadku odbioru odpadów co dwa tygodnie w zależności od początkowego dnia odbioru ogólna liczba odbioru odpadów nie wyniosła 25 lub 26 odbiorów, co zapewni zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Pytanie 4:
§3 ust. 1 lit. h, §4 ust. 1 lit f oraz §8 ust. 1 lit. a projektu umowy
Tj. wyjaśnienie, w jaki sposób zostanie ustalona cena za odbiór odpadów wymienionych w §3 ust. 1 lit. h oraz § 4 ust. 1 lit. f umowy, które nie zostały wymienione w formularzu ofertowym;

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy §3 pkt. h) oraz §4 pkt. f).
W przypadku zaistnienia potrzeby wywozu nieczystości typu: gruz, kamienie, ziemia, szkło, odpady komunalne duże, tzw. przedmioty wielkogabarytowe, Zamawiający skieruje prośbę o przedstawienie odrębnej oferty.

Pytanie 5:
Pkt. 3 zapytania ofertowego oraz § 6 ust. 1 projektu umowy
Tj. wyjaśnienie, jaki jest termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy, albowiem w zapytaniu ofertowym wskazano 30 dni, a w umowie 14 dni.

Odpowiedź: PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ogłoszonym na platformie zapytaniem wynosi 30 dni.

W załączeniu dokumentacja do postępowania po modyfikacji.

formularz ofertowy ( [...].docx

Umowa (załącznik nr [...].docx

załączniki nr 3 - 4- [...].docx

Zapytanie ofertowe - [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór odpadów nieselektywnych, odbiór odpadów selektywnych typu: papier, tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych w roku 2022 - 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385