Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.22.2021 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

Deadlines:
Published : 02-12-2021 10:54:00
Placing offers : 10-12-2021 09:00:00
Offers opening : 10-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO.pdf pdf 360.15 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 29.38 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.docx docx 28.5 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 19.86 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 20.71 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - ZESTAWIENIE ILOŚCI GAZU.xlsx xlsx 13.15 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do Istotnych postanowień umowy - Pełnomocnictwo do zmiany Sprzedawcy.docx docx 20.77 2021-12-02 10:54:00 Proceeding
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 267.85 2021-12-10 12:32:56 Public message

Announcements

2021-12-10 12:32 Anna Waszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2021-12-10 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 309.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 171