Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/U/21 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI - 2

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-11-2021 14:51:00
Placing offers : 03-12-2021 10:30:00
Offers opening : 03-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 208.45 2021-11-26 14:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.5 2021-11-26 14:51:00 Proceeding
SWZ - bez załączników.docx docx 121.54 2021-11-26 14:51:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 222.11 2021-11-26 14:51:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 84.17 2021-12-03 13:25:03 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 103.95 2021-12-10 10:42:47 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania.docx docx 26.32 2021-12-10 10:43:55 Public message
Inf. o unieważnieniu czynności wyboru oferty i unieważnieniu postępowania.docx docx 28.96 2021-12-14 15:10:45 Public message

Announcements

2021-12-14 15:10 Urszula Stepaniuk Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2021-12-10 10:43 Urszula Stepaniuk Informacja o unieważnieniu postępowania (zadanie nr 4)

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2021-12-10 10:42 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 1-3, 5-10)

Inf. o wyborze najko [...].docx

2021-12-03 13:25 Maja Laskowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2021-12-03 10:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 722.583,39 zł brutto, w tym na poszczególne zadania częściowe:
Zadanie nr 1 - 122.487,82 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 188.320,14 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 45.982,62 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 49.684,21 zł brutto,
Zadanie nr 5 - 55.826,37 zł brutto,
Zadanie nr 6 - 59.462,37 zł brutto,
Zadanie nr 7 - 45.048,63 zł brutto,
Zadanie nr 8 - 62.208,51 zł brutto,
Zadanie nr 9 - 65.556,54 zł brutto,
Zadanie nr 10 - 28.006,18 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457