Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP-1.26.3.2021 Zakup i sukcestywana dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie w roku 2022.

Magdalena Ludwikowska
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Deadlines:
Published : 29-11-2021 15:25:00
Placing offers : 09-12-2021 10:00:00
Offers opening : 09-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1.1 do SWZ.docx docx 32.17 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 do SWZ.docx docx 29.07 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 do SWZ.docx docx 30.73 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 do SWZ.docx docx 35.17 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 do SWZ.docx docx 41.61 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 do SWZ.docx docx 27.55 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 17.68 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 15.02 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 15.3 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 15.31 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 167.75 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.pdf pdf 221.41 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
08d9b336-e14c-6fcf-c8de-110001af96ce.pdf pdf 82.05 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 15.25 2021-11-29 15:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 241.52 2021-11-29 15:36:23 Proceeding
08d9b346-4690-faa3-6d59-a800017ee29b.pdf pdf 33.56 2021-11-29 15:45:39 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 55.9 2021-12-10 14:06:54 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 35.36 2021-12-17 23:07:21 Public message

Announcements

2021-12-17 23:07 Magdalena Ludwikowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-12-10 14:06 Magdalena Ludwikowska Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-12-09 10:00 Buyer message Część 1 - 61815,00 zł brutto
Część 2 - 10660,00 zł brutto
Część 3 - 94590,00 zł brutto
Część 4 - 86295,00 zł brutto
Część 5 - 44640,00 zł brutto
Część 6 - 5000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523