Proceeding: 2021/BZP 00278923/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanergo systemu łączności - 1 kpl. Nr postępowania 26/Z-58/7227/PN/2021/D

Deadlines:
Published : 22-11-2021 15:39:00
Placing offers : 01-12-2021 10:00:00
Offers opening : 01-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.3 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7428.04 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 34.54 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 365.33 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 a) do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 42.28 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 a) do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 273.59 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 43.41 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 383.34 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.04 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 347.23 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.1 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 341.25 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 301.37 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.73 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 340.51 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 25.17 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 339.7 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 a) do SWZ Order Description.pdf pdf 262.32 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 226.39 2021-11-22 15:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 126.14 2021-12-03 15:15:51 Public message

Announcements

2021-12-03 15:15 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 15:09 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 514 370,51 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 278