Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.ORA.3430.4.2021 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

Zamówienia Publiczne
Dom Pomocy Społecznej w Psarach
Deadlines:
Published : 24-11-2021 14:28:00
Placing offers : 03-12-2021 08:30:00
Offers opening : 03-12-2021 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1) Ogłoszenie.pdf pdf 200.97 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
2) SWZ.pdf pdf 250.98 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
3) Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 30.08 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
4) Zał.1 do Formularza oferty.docx docx 17.01 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
5) Zał 2. do Formularza oferty.docx docx 26.77 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
6) Zał. 3 do Formularza oferty.docx docx 16.18 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
7) Zał. 4 do Formularza oferty.docx docx 15.89 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
8) Zał. 5 do Formularza oferty.docx docx 18.38 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
9) Zał. 6 do Formularza oferty.docx docx 14.47 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
10) Zał. 7 do Formularza oferty.docx docx 14.14 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
11) Zał. 8 do Formularza oferty.docx docx 14.73 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
12) Zał. 9 do Formularza oferty.docx docx 43.54 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
13) Zał. 10 do Formularza oferty.docx docx 16.1 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
14) Zał. 11 do Formularza oferty.docx docx 14.38 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
15) Zał. 12 do Formularza oferty.docx docx 15.12 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
16) Zał. 13 do Formularza oferty.docx docx 15.98 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
17) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.doc doc 46.5 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
18) Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 83.75 2021-11-24 14:28:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 03.12.2021 r..pdf pdf 121.61 2021-12-03 13:30:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 110.87 2021-12-23 13:21:47 Public message

Announcements

2021-12-23 13:21 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach"

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-03 13:30 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert w dniu 03 grudnia 2021 roku

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 640 000,00 zł brutto
Część I - 98 000,00 zł brutto
Część II - 140 000,00 zł brutto
Część III - 40 000,00 zł brutto
Część IV - 49 000,00 zł brutto
Część V - 94 000,00 zł brutto
Część VI - 63 000,00 zł brutto
Część VII - 16 000,00 zł brutto
Część VIII - 18 000,00 zł brutto
Część IX - 89 000,00 zł brutto
Część X - 8 000,00 zł brutto
Część XI - 4 000,00 zł brutto
Część XII - 1 000,00 zł brutto
Część XIII - 20 000,00 zł brutto
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy częściami.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493