Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-2/2022 Fizyczna ochrona mienia MPK Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 17-11-2021 14:56:00
Placing offers : 25-11-2021 09:00:00
Offers opening : 25-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym, z możliwością negocjacji, na

Fizyczna ochrona mienia MPK Sp. z o.o.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP-2-2022.docx docx 119.1 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 1 - SWZ - ZP-2-2022 - formularz oferty.docx docx 47.1 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 2 i 2a - ZP-2-2022 - wzór oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 49.52 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 3 - SWZ - ZP-2-2022 - wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług.docx docx 43.27 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 4 - SWZ - ZP-2-2022 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 80.16 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 5 - SWZ - ZP-2-2022 - wzór umowy.docx docx 95.55 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 6 - SWZ - ZP-2-2022 - oswiadczenie ubezpieczenie.docx docx 41.93 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 123.34 2021-11-17 14:56:00 Proceeding
ZP-2.1.pdf pdf 532.77 2021-11-22 14:02:45 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 262.39 2021-11-25 09:05:46 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP-2-2022.pdf pdf 326.69 2021-11-25 14:08:39 Public message
ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 411 2021-12-08 08:10:36 Public message

Announcements

2021-12-08 08:10 Marek Jarmoluk Rozstrzygnięcie postępowania.
Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie ofert.


ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘ [...].pdf

2021-11-25 14:08 Marek Jarmoluk Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-11-25 09:05 Marek Jarmoluk Kwota na sfinansowanie zamówienia.

kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-11-22 14:02 Krzysztof Dybała Odpowiedź na pytania z dnia 19.11.2021r.

ZP-2.1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 401