Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.21.2021 Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża

Adrian Jabłecki
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 07-10-2021 15:21:00
Placing offers : 21-10-2021 11:00:00
Offers opening : 21-10-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 176.14 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1190.44 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 34.81 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wy....docx docx 17.3 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadcz-grupa kapit..docx docx 19.04 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 4a Formularz cenowy - I część zamówienia.xlsx xlsx 15.47 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 4b Formularz cenowy - II część zamówienia.xlsx xlsx 15.49 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 4c Formularz cenowy - III część zamówienia.xlsx xlsx 14.67 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 4d Formularz cenowy - IV część zamówienia.xlsx xlsx 14.84 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 6a Mapa sytułacyjna - I część zamówienia.pdf pdf 725.23 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 6b Mapa sytułacyjna - II część zamówienia.pdf pdf 552.39 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 6c Mapa sytułacyjna - III część zamówienia.pdf pdf 547.26 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 6d Mapa sytułacyjna - IV część zamówienia.pdf pdf 334.93 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 7 - wzór umowy.pdf pdf 566.62 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wzór karty gwarancyjnej.doc doc 61.5 2021-10-07 15:21:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.10.2021.pdf pdf 444.12 2021-10-18 12:17:59 Public message
wyjaśnienie z dnia 18.10.2021 r..pdf pdf 453.56 2021-10-18 12:17:59 Public message
Zał. nr 1 do odpowiedzi - Formularz cenowy - IV część zamówienia.xlsx xlsx 14.82 2021-10-18 12:17:59 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.10.2021.docx docx 14.79 2021-10-13 14:46:01 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.10.2021.pdf pdf 329.7 2021-10-13 14:46:01 Public message
1_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 373.5 2021-10-21 12:45:45 Public message
1informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 362.58 2021-10-21 12:45:45 Public message
I i IV część zamówienia unieważnienie postępowania.docx docx 15.7 2021-11-10 09:41:37 Public message
I i IV część zamówienia unieważnienie postępowania.pdf pdf 549.62 2021-11-10 09:41:37 Public message
II i III część zamówienia unieważnienie postępowania 2.pdf pdf 484.64 2021-12-10 11:04:48 Public message
II i III część zamówienia unieważnienie postępowania 2.docx docx 16.77 2021-12-10 13:49:56 Public message

Announcements

2021-12-10 13:49 Adrian Jabłecki W załączeniu informacja z dnia 10.12.2021 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : ,,Wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Łomża " w zakresie części II oraz III zamówienia.

II i III część zamów [...].docx

2021-12-10 11:04 Adrian Jabłecki W załączeniu informacja z dnia 10.12.2021 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : ,,Wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Łomża " w zakresie części II oraz III zamówienia.

II i III część zamów [...].pdf

2021-11-10 09:41 Adrian Jabłecki W załączeniu informacja z dnia 10.11.2021 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : ,,Wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Łomża " w zakresie części I oraz IV zamówienia.

I i IV część zamówie [...].docx

I i IV część zamówie [...].pdf

2021-10-21 12:45 Adrian Jabłecki W dniu 21.10.2021 Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert.

1_informacja z otwar [...].pdf

1informacja z otwarc [...].pdf

2021-10-21 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 310 000,00 zł brutto, w tym: części I zamówienia 50 000,00 zł; część II 120 000,00 zł ; część III 90 000,00 zł; część IV 50 000,00 zł
2021-10-18 12:17 Adrian Jabłecki W plikach poniżej Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i zmianę treści SWZ z dnia 18.10.2021 r. wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

wyjaśnienie z dnia 1 [...].pdf

Zał. nr 1 do odpowie [...].xlsx

2021-10-13 14:46 Adrian Jabłecki W dniu 13.10.2021r. Zamawiający zamieszcza wyjaśniania treści SWZ w plikach poniżej.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].docx

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 761