Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.31.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”.

Tomasz Baran
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 23-09-2021 11:42:00
Placing offers : 26-10-2021 10:00:00
Offers opening : 26-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.94 2021-09-23 11:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1046.52 2021-09-23 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 74 2021-09-23 11:42:07 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2021-09-23 11:42:07 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (1).pdf pdf 372.05 2021-09-23 11:42:07 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 205.84 2021-09-23 11:42:07 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.22 2021-09-23 11:42:07 Proceeding
Awaria platformy e-Zamówienia.pdf pdf 318.29 2021-10-05 09:10:36 Public message
Pytania do SWZ oraz zmiana SWZ.pdf pdf 705.24 2021-10-05 09:10:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 141.93 2021-10-05 14:30:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.76 2021-10-13 15:35:58 Public message
SWZ zmiana 2.pdf pdf 842.84 2021-10-13 15:35:58 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty (do zmiany SWZ 2).doc doc 74 2021-10-13 15:35:58 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz SWZ zmiana 3.pdf pdf 977.81 2021-10-19 10:24:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 37.77 2021-10-19 10:24:21 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty (do zmiany SWZ 3).doc doc 74 2021-10-19 10:24:21 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 746.53 2021-10-25 12:04:12 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 933.33 2021-10-26 10:25:57 Public message

Announcements

2021-10-26 10:25 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-25 12:04 Tomasz Baran Zamawiający przekazuję informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-19 10:24 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-10-13 15:35 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zmianę SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ zmiana 2.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-10-05 14:30 Tomasz Baran Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-10-05 09:10 Tomasz Baran Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami.

Awaria platformy e-Z [...].pdf

Pytania do SWZ oraz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788