Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 026/2021 Naprawa przęseł i podpór Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy – projekt i naprawa”

Deadlines:
Published : 16-07-2021 12:53:00
Placing offers : 30-08-2021 10:00:00
Offers opening : 30-08-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
026_SWZ+załaczniki.7z 7z 40741.2 2021-07-16 12:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.37 2021-07-16 12:53:00 Proceeding
026_2021 Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ_29-07-2021.pdf pdf 120.4 2021-07-29 11:51:08 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ_29-07-2021.docx docx 89.56 2021-07-29 11:51:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP 00130669_01 z 2021-07-29.pdf pdf 50.98 2021-07-29 11:51:08 Public message
ZMIANA Nr 2 treści SWZ_05-08-2021.docx docx 77.41 2021-08-06 07:31:41 Public message
ZMIANA Nr 2 treści SWZ_05-08-2021r..pdf pdf 102.32 2021-08-06 07:31:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 0013893701 z 2021-08-06.pdf pdf 35.87 2021-08-06 07:31:41 Public message
ZMIANA Nr 3 treści SWZ_11-08-2021.docx docx 58.27 2021-08-11 11:01:46 Public message
ZMIANA Nr 3 treści SWZ_11-08-2021r.pdf pdf 103.43 2021-08-11 11:01:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00145114-01 z 2021-08-11.pdf pdf 35.86 2021-08-11 11:01:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00151356-01 z dnia 2021-08-17.pdf pdf 79.09 2021-08-17 13:49:11 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ_17-08-2021.7z 7z 1614.08 2021-08-17 13:49:11 Public message
026_2021 Informacje z otwarcia ofert.doc doc 92.5 2021-08-30 11:45:53 Public message
026_2021_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 53.63 2021-10-20 13:54:13 Public message
026_2021_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 73.11 2021-10-20 13:54:13 Public message

Announcements

2021-10-20 13:54 Bogna Klimczewska Zamawiający, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

026_2021_Informacja [...].docx

026_2021_Informacja [...].pdf

2021-08-30 11:45 Alicja Kruszczyńska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

026_2021 Informacje [...].doc

2021-08-30 10:03 Alicja Kruszczyńska
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2 613 171,09 PLN.
2021-08-24 11:20 Alicja Kruszczyńska Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany terminu składania ofert w związku z tym, termin wskazany w Zmianie Nr 4 tj.30.08.2021 jest obowiązujący.

Alicja Kruszczyńska
2021-08-17 13:49 Bogna Klimczewska W dniu 17.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnił Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00151356/01 z dnia 2021-08-17.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

2021-08-11 11:01 Bogna Klimczewska W dniu 11.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnił ZMIANĘ Nr 3 treści SWZ dot. zmiany terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00145114/01 z dnia 2021-08-11

ZMIANA Nr 3 treści S [...].docx

ZMIANA Nr 3 treści S [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-06 07:31 Bogna Klimczewska W dniu 06.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnił ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ dot zmiany terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00138937/01 z dnia 2021-08-06

ZMIANA Nr 2 treści S [...].docx

ZMIANA Nr 2 treści S [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-29 11:51 Bogna Klimczewska W dniu 29.07.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnił Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00130669/01 z dnia 2021-07-29.

026_2021 Wyjaśnienia [...].pdf

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-29 11:47 Bogna Klimczewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1978