Proceeding: PN-79/21 Dostawa z transportem i instalacją termocyklera real-time PCR z kompletem urządzeń i wyposażeniem wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego PN-79/21

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-07-2021 11:08:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_79_21 _SWZ_termocykler.pdf pdf 475.37 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
PN-79_21 SWZ i załaczniki 1, 2.pdf pdf 16036.77 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ edytowalny PN_79_21.doc doc 189.5 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ GK.docx docx 124.99 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
OPZ.docx docx 43.28 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
załącznik A - CPU.pdf pdf 3787.67 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
Załącznik B - system 10.21.20.pdf pdf 87.78 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.81 2021-07-07 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 123.31 2021-07-29 08:16:16 Public message
PN_79_21_odpowiedzi_na_zapytania.BES.pdf pdf 213.44 2021-08-03 08:16:44 Public message
ENOTICES_n004rp8f (external)-2021-103560-NF14-PL_sprostowanie_TED.pdf pdf 69.34 2021-08-03 08:16:44 Public message
PN_79_21_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 100.82 2021-08-09 14:07:02 Public message
PN_79_21_wynik _platforma.BES.pdf pdf 192.26 2021-09-15 08:27:58 Public message

Announcements

2021-09-15 08:27 Dział Zamówień Publicznych PN-79/21 Informacja o wyniku postępowania

PN_79_21_wynik _plat [...].pdf

2021-08-09 14:07 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

PN_79_21_informacja_ [...].pdf

2021-08-09 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 188 444,61 zł brutto
2021-08-03 08:16 Dział Zamówień Publicznych Pytania i odpowiedzi do SWZ, zmiana terminu składania, otwarcia ofert.

PN_79_21_odpowiedzi_ [...].pdf

ENOTICES_n004rp8f (e [...].pdf

2021-07-29 08:16 Dział Zamówień Publicznych W celu ułatwienia złożenia oferty w postępowaniu Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

Załącznik nr 2.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532