Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/S/21 Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz z wyposażeniem.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-07-2021 09:24:00
Placing offers : 02-08-2021 09:30:00
Offers opening : 02-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.89 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
01) Specyfikacja Warunków Zamówienia publikacja.docx docx 81.33 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
02) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia publikacja(1).docx docx 92.48 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
03) Załącznik nr 2 - wykaz parametrów technicznych pojazdu bazowego publikacja.doc doc 122 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
04) Załącznik nr 3 - Formularz oferty publikacja.doc doc 121 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
05) Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej publikacja.docx docx 36.47 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
06) Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności infromacji publikacja.docx docx 27.38 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
07) Załącznik nr 6 - Wzór umowy publikacja(1).doc doc 178 2021-07-07 09:24:00 Proceeding
INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.docx docx 50.8 2021-08-02 12:04:10 Public message

Announcements

2021-08-02 12:04 Anna Gołko Informacja o unieważnieniu postępowania.

INFORMACJA o UNIEWAŻ [...].docx

2021-08-02 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:594.909,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727