Proceeding: 2021/BZP00103815/01 Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244 oraz miejsc postojowych dla autobusów na dz. 6/6 w Sycewicach. CUW-DOR.271.11.2021.OZ

Deadlines:
Published : 05-07-2021 11:53:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ nr 11.docx docx 143.72 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 90.92 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie art. 125.doc doc 101 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie z art 117 ust 4.docx docx 76.91 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz robót.docx docx 73.53 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 86.28 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy.docx docx 128.3 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ zobowiązania.docx docx 84.07 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ oświadczenie na spełnienie warunków.doc doc 94 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ Dokumentacja Zadanie Nr 1.zip zip 3473.17 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ Dokumentacja Zadanie Nr 2.zip zip 3418.28 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 124.24 2021-07-05 11:53:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 22_07.doc doc 398.5 2021-07-22 13:12:01 Public message
Informacja o wyborze oferty Wykonawcy.docx docx 78.86 2021-08-04 11:26:48 Public message

Announcements

2021-08-04 11:26 Agnieszka Skwira Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 253 ust. 1 Pzp).

Informacja o wyborze [...].docx

2021-07-22 13:12 Agnieszka Skwira Informacja z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5 Pzp)

informacja z otwarci [...].doc

2021-07-16 13:10 Agnieszka Skwira Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamiesza przeznaczyć kwotę gross 780.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 340