Proceeding: O.5543.15.2021 „Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie”

Izabella Marta Chwaszczewska
Gmina Łapy
Deadlines:
Published : 07-07-2021 16:55:00
Placing offers : 03-08-2021 08:00:00
Offers opening : 03-08-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 467.83 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 38.51 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 37.13 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- formularz oferty.doc doc 74 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3. 1 do SWZ - Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.docx docx 46.91 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.zip zip 76.75 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 18.94 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu dostaw.doc doc 46 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- wzór oświadczenia o aktualności informacji.docx docx 21.09 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.doc doc 40 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS129-341732-pl-1.pdf pdf 102.01 2021-07-07 16:55:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 20.07.2021-sig.pdf pdf 182.46 2021-07-21 08:53:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert-1.pdf pdf 182.95 2021-08-03 08:53:29 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_naj_oferty — strona-sig.pdf pdf 209.78 2021-08-18 16:11:29 Public message

Announcements

2021-08-18 16:11 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-08-03 08:53 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 08:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 170 000,00 zł brutto
2021-07-21 08:53 Katarzyna Trzaska W załączeniu pytania i odpowiedzi do przetargu.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520