Proceeding: 2021/S 121-321520 Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku nr 2 i 3 przy ul. Suchej w Bydgoszczy zad. 92, znak sprawy 2021/S 121-321520

Deadlines:
Published : 25-06-2021 09:28:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 02-08-2021 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku nr 2 i 3 przy ul. Suchej w Bydgoszczy zad. 92, znak sprawy 2021/S 121-321520

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki do SWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-06-25 Ogłoszenie o zamówieniu 2021_S121-321520.pdf pdf 158.88 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 612.3 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 17047.46 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 76 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 190.5 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 605.4 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzory oświadczeń dla Wykonawców.docx docx 19.04 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
harmonogram - wzór.xlsx xlsx 22.35 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy - wzór.docx docx 592.15 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
Zał. do umowy - Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy cieplnych.docx docx 94.36 2021-06-25 09:28:00 Proceeding
2021-07-22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 840.79 2021-07-22 12:54:11 Public message
Zał. 1 - ad 3 i ad 12 - uzupelnienie o rury osłonowe.pdf pdf 1656.6 2021-07-22 12:54:11 Public message
Zał. 2 - ad. 11 Protokół ZUDP.pdf pdf 178.59 2021-07-22 12:54:11 Public message
2021-07-27 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 135.91 2021-07-27 13:30:05 Public message
2021-07-28 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 149.36 2021-07-28 13:09:53 Public message
2021-08-02 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206.77 2021-08-02 13:49:10 Public message
2021-08-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 379.08 2021-08-11 10:47:58 Public message
2021-09-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-S169-442976.pdf pdf 129.49 2021-09-01 11:33:23 Public message

Announcements

2021-09-01 11:33 Magdalena Urban 2021-09-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-09-01 Ogłoszeni [...].pdf

2021-08-11 10:47 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2021-08-11 Informacj [...].pdf

2021-08-02 13:49 Izabela Smejlis Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

2021-08-02 Informacj [...].pdf

2021-08-02 13:00 Buyer message 767 972,00 zł netto
944 605,00 zł brutto
2021-07-28 13:09 Izabela Smejlis Do postępowania wpłynęło pytanie od wykonawcy. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2021-07-28 Pytania i [...].pdf

2021-07-27 13:30 Izabela Smejlis Do postępowania w płynęło pytanie od wykonawcy. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2021-07-27 Pytania i [...].pdf

2021-07-22 12:54 Izabela Smejlis Do postępowania wpłynęły pytania od wykonawców. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się w załącznikach:

2021-07-22 Pytania i [...].pdf

Zał. 1 - ad 3 i ad 1 [...].pdf

Zał. 2 - ad. 11 Prot [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 772