Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00091965 Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 (Z.2)

Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:16:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.68 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
SWZ_TP-sig-sig.pdf pdf 840.97 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz_ofertowy.docx docx 32.23 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie wstępne wykonawcy.docx docx 24.51 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SWZ - Oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.81 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 29.71 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczeie z art. 117 ust. 4.docx docx 30.97 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie o akt. inf. zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 upzp.docx docx 18.6 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 499.75 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 478.05 2021-06-23 14:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.8 2021-07-02 10:36:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 783.85 2021-07-14 14:42:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 62.07 2021-08-09 11:11:47 Public message

Announcements

2021-08-09 11:11 Anna Bazyluk Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00141341/01 z dnia 09.08.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-14 14:42 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-02 10:36 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia informację otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający na postawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 405 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 649