Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/C/21 MODERNIZACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO KPP W HAJNÓWCE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 1

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-06-2021 10:49:00
Placing offers : 05-07-2021 09:30:00
Offers opening : 05-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 111.42 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
SWZ.doc doc 590 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1369.38 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiar branża budowlana.pdf pdf 592.29 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiar branża elektryczna.pdf pdf 313.03 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiar branża sanitarna.pdf pdf 258.21 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - STWiORB branża budowlana.pdf pdf 1019.65 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - STWiORB branża elektryczna.pdf pdf 355.83 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - STWiORB branża sanitarna.pdf pdf 852.21 2021-06-18 10:49:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.docx docx 39.74 2021-06-23 13:32:42 Public message
Dok.Archiwalna_architekt.zip zip 8829.06 2021-06-23 13:32:42 Public message
Dok.Archiwalna_konstr.zip zip 10760.25 2021-06-23 13:32:42 Public message
Instalacja wentylacji rozwinięcie 3.zip zip 5848.51 2021-06-23 13:32:42 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 80.09 2021-07-05 10:38:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 99.25 2021-07-06 13:06:24 Public message

Announcements

2021-07-06 13:06 Grażyna Sacharko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].docx

2021-07-05 10:38 Grażyna Sacharko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2021-07-05 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 980.320,92 zł brutto.
2021-06-23 13:32 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Dok.Archiwalna_archi [...].zip

Dok.Archiwalna_konst [...].zip

Instalacja wentylacj [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502