Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00083249/01 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj (WR.271.4.2021.206)

Deadlines:
Published : 15-06-2021 12:24:00
Placing offers : 09-07-2021 11:00:00
Offers opening : 09-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - farma fotowoltaiczna.pdf pdf 104.35 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
swz.pdf pdf 966.9 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 79 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 1a - PFU.zip zip 9672.21 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 21.52 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 34 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 3 - projekt umowy farma.docx docx 43.84 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz RB.doc doc 37.5 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 30 2021-06-15 12:24:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 351.92 2021-06-17 11:13:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.21 2021-06-21 15:32:16 Public message
pytania i odpowiedzi 2, modyfikacja.pdf pdf 308 2021-06-21 15:32:16 Public message
SWZ - zmodyfikowana 21.06.2021r..docx docx 96.79 2021-06-21 15:32:16 Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 314.05 2021-06-25 15:04:31 Public message
Zał. nr 3 - projekt umowy farma — zmodyfikowany.docx docx 43.91 2021-06-25 15:04:31 Public message
pytania i odpowiedzi 4.pdf pdf 389.26 2021-07-02 09:12:35 Public message
Informacja z dnia otwarcia ofert.pdf pdf 399.48 2021-07-09 12:14:43 Public message
Informacja z dnia otwarcia ofert (korekta).pdf pdf 417.35 2021-07-09 13:26:39 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 229.64 2021-07-13 15:26:18 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania - uniewaznienie.pdf pdf 48.03 2021-07-21 13:56:36 Public message

Announcements

2021-07-21 13:56 Anna Witos Zamawiający przekazuje ogłoszenie z BZP

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-13 15:26 Anna Witos Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-09 13:26 Anna Witos Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert po korekcie (oferta nr 1 złożyło konsorcjum)

Informacja z dnia ot [...].pdf

2021-07-09 12:14 Anna Witos Zamawiający przekazuje informację z dnia otwarcia

Informacja z dnia ot [...].pdf

2021-07-09 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć realizację zamówienia 4.523.220,00 zł
2021-07-02 09:12 Anna Witos Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-25 15:04 Anna Witos Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowanym załączniku do SWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zał. nr 3 - projekt [...].docx

2021-06-21 15:32 Anna Witos Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania oferty oraz o przedłużeniu terminu wizji lokalnej.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ - zmodyfikowana [...].docx

2021-06-17 11:13 Anna Witos Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2341